+48 22 691 93 10, +48 790 790 780lab.warszawa@laboklin.plStrona używa cookies i podobnych technologii. WIĘCEJ

Wysyłanie materiału

Home / Wysyłanie materiału
Opakowanie materiału zgodnie z przepisami
Opakowanie materiału zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych

Przepisy o materiałach niebezpiecznych regulują zasady przewozu materiałów potencjalnie zakaźnych (tj. materiałów, o których wiadomo, że mogą zawierać chorobotwórcze drobnoustroje niebezpieczne dla ludzi i zwierząt) oraz odpadów klinicznych i próbek diagnostycznych.

Jak zapakować materiał?
Opakowania materiałów diagnostycznych sklasyfikowanych zgodnie z zaleceniami ONZ pod numerem 3373 podlegają instrukcji nr P650. Opakowania takie muszą spełniać następujące wymogi:

  • muszą dostatecznie chronić próbkę przed wstrząsami, obciążeniami gwarantując, iż podczas zwykłego transportu nie nastąpi uszkodzenie ani uwolnienie zawartości;
  • niezbędne jest naczynie zawierające samą próbkę (probówka), a także odpowiedni ochronny pojemnik transportowy o wadze do 0,5 kg.

Próbka (probówka i pojemnik transportowy) muszą przejść pomyślnie test upadku.

Szczegółowe informacje dotyczące opakowania
Materiały płynne:

  • naczynie z próbką musi być szczelne, a jego pojemność nie powinna przekraczać 250 ml
  • opakowanie transportowe musi być również szczelne oraz powinno zawierać materiał absorbujący, który w razie uszkodzenia będzie w stanie wchłonąć całą objętość próbki
  • opakowanie zewnętrzne: max. 0,5 l

Materiały stałe:

  • naczynie z próbką: szczelne, max. 250 ml
  • pojemnik transportowy: szczelny, w przypadku kilku próbek próbki nie mogą się wzajemnie dotykać
  • opakowanie zewnętrzne: max. 0,5 kg
Wypadki i uszkodzenia
Za zawartość przesyłki odpowiada nadawca (prawo do roszczeń regresowych wobec nadawcy w przypadku szkód spowodowanych nieprawidłowym opakowaniem materiału).

Prawidłowo opakowany materiał jest gwarancją bezpieczeństwa.

Jest kilka możliwości dostarczenia materiału:

Firma kurierska TNT

Kuriera można zamówić telefonicznie kontaktując się z nami – materiał doręczany jest w ciągu 24h (od pon. do pt.).

Listy priorytetowe

Można wysłać list priorytetowy na naszą skrytkę pocztową, materiał zazwyczaj doręczany jest w ciągu 24/48h.

Doręczenie osobiste

Zapraszamy do naszego Laboratorium w Warszawie.

Na terenie Warszawy

Jeżdżą nasi lokalni kurierzy, zgłoszenia odbioru przyjmujemy telefonicznie.

Wytyczne do pakowania materiału biologicznego do przesłania kurierem TNT

Zapoznaj się z wytycznymi