fbpx
+48 22 691 93 10, +48 790 790 780lab.warszawa@laboklin.plStrona używa cookies i podobnych technologii. WIĘCEJ

Genetyka

Home / Genetyka

Zlecenie badania i katalog z ofertą badań genetycznych

Zlecenie badania – Genetyka
Katalog – oferta badań genetycznych

LABOGEN posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju badań genetycznych, w szczególności w dziedzinach chorób genetycznych, analizie kolorów sierści, profilach DNA oraz pochodzeniu oraz określanie płci u ptaków.

Nasz wysoki standard jakości szczególnie potwierdza fakt, że wszystkie wyniki naszych badań genetycznych są potwierdzane równolegle niezależnym testem zanim zostaną wydane. Nasze procesy są akredytowane DIN EN ISO/IEC 17025.

Oznacza to, że nasze badania są wiarygodne i łatwo weryfikowalne. Jesteśmy więc nie tylko pod ścisłą codzienną kontrolą wewnętrzną, ale także pod regularnymi kontrolami w formie prób krzyżowych.

Materiał genetyczny DNA jest izolowany i przetrzymywany przez 5 lat. W związku z tym DNA może być użyte do badań genetycznych dla weryfikacji przyszłych rodziców bez konieczności ponownego pobierania materiału.

Podobnie jak w przypadku innych badań laboratoryjnych jakość próbki do pomyślnego wykonania badań ma kluczowe znaczenie.

Zmiana zasad wprowadzania zmian w wynikach badań genetycznych

Od września 2016r. zmieniają się zasady wprowadzania zmian w wynikach badań genetycznych. Wszelkie zmiany mogą być dokonane jedynie wtedy, gdy jakiekolwiek dane identyfikujące zwierzęcia (chip, tatuaż) zostały podane na zleceniu badania. Wtedy na pisemny wniosek lekarza zlecającego badanie, można uzupełnić lub poprawić dane. Wniosek taki musi zawierać dołączoną kopię rodowodu zwierzęcia.

W przypadku przesłania próbki bez jakiegokolwiek identyfikatora, nie będzie możliwości wprowadzania zmian.

Podobna sytuacja dotyczy badań wykonanych u zwierząt przed chipowaniem. W takim wypadku nie będzie możliwości dodania tych danych do wyników badań.